XML/API

همه TMC، اپراتورهای تور، شرکتهای تجاری کسب و کار، TAs بزرگ و کوچک و همچنین TA آنلاین می توانند از مزایای ثبت نام B2B ما، پلت فرم B2C، White Label، XML API و METS استفاده کنند.

ماژول XML Gateway چیست؟

این مرکز توزیع کننده منابع چندگانه است که نقطه پایانی برای اتصالات چندگانه تامین کنندگان سفر است و آنها را در یک ساختار یکپارچه XML که می تواند به موتور پشتبانی موتور متصل شود و به موجودی فعلی اضافه شود، ارائه می دهد.