درباره ما

ما که هستیم
ما متعهد به طراحی و توسعه راه حل های فناوری برای صنعت گردشگری و گردشگری هستیم. با کلیک بر روی Travel Technology سفر به فن آوری متصل شده است، در پاسخ مستقیم به چالش ها و نیازهای متخصصان سفر و گردشگری.

ما با همکاری کسانی که در صنعت گردشگری و گردشگری کار می کنند، ابزار ساخت، طراحی و توسعه می دهیم.

ما به نوآوری متعهد هستیم و از طریق راه حل های ما، ما قصد داریم به ارائه تخصص برای حرفه ای های سفر، صرف نظر از اندازه، مدل کسب و کار و یا بازار. ما به آنها ابزار مناسب برای بهینه سازی قابلیت های خود و بهبود عملکرد کسب و کار خود را که به داستان موفقیت تبدیل می شود، ارائه می دهیم

به امید ملاقات شما
حامد محمدزاده
موسس و مدیرعامل